திங்கள், 24 ஜூன், 2019

பழக்கடை - சந்தை
தரம் 2 மாணவர்களின் கலைத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பழக்கடை சந்தை ஒன்றியை அண்மையில் ஏற்பாடு செய்தனர். சிறுவர்கள் பல்வேறு பழங்களையும் காட்சிக்கு வைத்தனர். ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் ஆர்வத்துடன் பழக்கடைச் சந்தையில் பழங்களை வாங்கி மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தினர்.கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக