செவ்வாய், 4 ஜூன், 2019

சிதம்பரா கணிதப் போட்டி – 2019


சிதம்பரா கணிதப்போட்டியில் பங்குபற்றி பரிசில் பெறத்தகுதியுடைய மாணவர்கள் பெயர் விபரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் தொண்டைமானாறு வீ.ம.வித்தியாலயத்தின் 17 மாணவர்கள் பரிசில் பெறவுள்ளனர். கணிதப்போட்டியில் பரிசில் பெறும் மாணவர்களையும் வழிப்படுத்திய ஆசிரியர்களையும் பாராட்டுகின்றோம்.
https://chithambaramaths.com/srilanka-results/கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக