புதன், 25 ஜூலை, 2012

யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவபீடக் கண்காட்சி

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மருத்துவபீடம் மாணவர்களுக்கான கண்காட்சி ஒன்றினை அண்மையில் ஏற்பாடு செய்திருந்தது . அதற்கு எங்கள் வித்தியாலய மாணவர்கள் சென்றபோது....

நூற்றாண்டு விழா சிறுகதைப்போட்டி


தொண்டைமானாறு வீரகத்திப்பிள்ளை மகா வித்தியாலயம்

வணக்கம்

எங்கள் வித்தியாலயம் தொடர்பான நிகழ்வுகளை பதிவுசெய்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.