புதன், 7 ஜூன், 2017

வீதி விபத்துக்களைத் தவிர்த்தல் - விழிப்புணர்வுக் கருத்துரைதொண்டைமானாறு வீ. ம. வித்தியாலத்தில் Sond நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் வீதி விபத்துக்களைத் தவிர்த்தல் தொடர்பான விழிப்புணர்வுக் கருத்துரை இடம்பெற்றது.
நிகழ்வு தொடர்பான ஒளிப்படங்கள் சில.கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக